Розрахунок виробничої програми ТО і ремонтів рухомого складу АТП

Зміст с.

Формування техніко-технологічних рішень

1.1 Аналіз стану парку транспортних засобів……………………………………….

1.2 Обґрунтування режимів технічної експлуатації………………………………...

1.3 Організація технологічного процесу виробництва ТО і ремонту в АТП……..

Розрахунок виробничої програми ТО і ремонтів рухомого складу АТП

2.1 Вибір вихідних нормативних даних……………………………………………..

2.2 Розрахунок середньозваженого пробігу парку з початку експлуатації ТЗ……

2.3 Приведення багатомарочного складу рухомого складу парку до основної моделі………………………………………………………………………………….

2.4 Розрахунок річної та добової кількості ТО і ремонтів рухомого складу

в АТП…………………………………………………………………………………

2.5 Узгодження режимів роботи рухомого складу та виробничих підрозділів

на АТП…………………………………………………………………………………

2.6 Розрахунок трудомісткості підрозділу…………………………………………..

2.7 Розрахунок річної трудомісткості робіт ТО і ПР……………………………….

Технологічний розрахунок виробничого підрозділу

3.1 Вибір робіт, які виконуються…………………………………………………….

3.2 Розрахунок трудомісткості робіт в відділенні або відповідній зоні…………...

3.3 Розрахунок Розрахунок виробничої програми ТО і ремонтів рухомого складу АТП кількості робітників…………………………………………………

3.4 Вибір технологічного обладнання……………………………………………….

3.5 Розрахунок площі відповідної дільниці або зони………………………………

Проектування технології технічного обслуговування і ремонтів

4.1 Проектування загального технологічного процесу у

відповідному підрозділі………………………………………………………………

4.2 Формування операційної технології…………………………………………….

Організація виробництва ТО і ремонтів рухомого складу

5.1 Вибір методу виробництва ТО і ремонту в підрозділі…………………………

5.2 Визначення режимів роботи……………………………………………………...

5.3 Розподіл робітників за робочими місцями, спеціальністю та кваліфікацією…


Додаток Б

Структура курсового проекту з технологічного проектування виробничих підрозділів ТО і поточного ремонту транспортних засобів за якою проводиться розрахунок курсового проекту

з дисципліни “Технічна експлуатація ТЗВП”

Анотація

Формування техніко-технологічних рішень

1.1 Аналіз стану та використання парку транспортних засобів

1.1.1 Аналіз списочного складу парку

1.1.2 Аналіз вікового стану парку

1.1.3 Аналіз режиму експлуатації парку

1.2 Обґрунтування режимів технічної експлуатації

1.2.1 Приведення багатомарочного складу рухомого Розрахунок виробничої програми ТО і ремонтів рухомого складу АТП складу парку до основної моделі

1.3 Організація технологічного процесу виробництва ТО і ремонту в АТП

1.4 Формування шляхів досягнення мети проектування виробничого підрозділу

Розрахунок виробничої програми ТО і ремонтів рухомого складу АТП

2.1 Вибір вихідних нормативних даних

2.2 Розрахунок середньозваженого пробігу парку з початку експлуатації ТЗ

2.3 Розрахунок річної та добової кількості ТО і ремонтів рухомого складу в АТП за видами

2.4 Узгодження режимів роботи рухомого складу та виробничих підрозділів в АТП

2.5 Розрахунок річної трудомісткості робіт ТО і ПР


documentagupmsf.html
documentagupucn.html
documentaguqbmv.html
documentaguqixd.html
documentaguqqhl.html
Документ Розрахунок виробничої програми ТО і ремонтів рухомого складу АТП